середа, 25 вересня 2013 р.

Складаємо бізнес-план
Бізнес-план необхідно складати за певними загальними правилами. Для розробки бізнес-плану необхідно використовувати таку структуру:
1. Стислий опис проекту (резюме).
2. Опис товару чи послуги:
·        характеристика ринків збуту;
·        характеристика товару чи послуги;
·        призначення та сфера застосування;
·        основні особливості товару;
·        переваги і недоліки товару;
·        аналіз конкурентів.
3. План маркетингу:
·        схема розповсюдження товару;
·        ціноутворення;
·        вибір цільових сегментів ринку та прогноз продажу;
·        методи реалізації та стимулювання продажу (збуту);
·        реклама.
4. План виробництва продукції (послуги).
5. Організаційний план.
6. Оцінювання можливих ризиків.
7. Фінансовий план.
Важливо, щоб ваш бізнес план виглядав професійно. Це ваш перший своєрідний рекламний документ, що представляє вас і ваш бізнес.
При формуванні бізнес-плану особливу увагу необхідно приділити мові й стилю. В межах підготовки плану правильно обраний стиль викладу часто є запорукою успіху. Особливу увагу слід звернути на подвійне спрямування бізнес-плану. З одного боку, це серйозний аналітичний документ, а з іншого боку – засіб реклами. Відповідно до цієї особливості слід обрати й мову бізнес-плану. Він повинен бути зрозумілий усім, а значить повинен бути написаний діловою мовою, дохідливою, але не примітивною.
При складанні бізнес-плану необхідно пам'ятати, що інформація в ньому повинна бути повною, чіткою і у той же час короткою. Часто при складанні бізнес-плану використовують прикметники дуже експресивного забарвлення, але краще уникати зайвої емоційності викладу, а натомість включити до плану цифрові показники, графічні матеріали і діаграми.
Отже, бізнес-план є складним за структурою документом. Його параграфи і розділи повинні охоплювати всі аспекти майбутньої діяльності.
Бізнес-план можна умовно розділити на три основні частини: резюме, основний текст, який включає більшість стандартних розділів, і фінансовий план з фінансовими або іншими необхідними таблицями.
Склад, структура і обсяг бізнес-плану визначається специфікою підприємницької діяльності, розмірами запропонованого ринку збуту товарів (надання послуг), наявністю конкурентів, перспективами розвитку бізнесу і може видозмінюватися залежно від типу завдань.
Проте, у ньому обов'язково слід відобразити основну ідею, цілі бізнесу, специфіку підприємницької діяльності, організаційну і виробничу структуру, стратегію фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку тощо.
Особливу увагу варто приділити резюме. Лаконічний опис вашої бізнес-концепції слід подати вже на першій сторінці резюме. Саме від цього фрагменту багато в чому залежить, чи зацікавилися вашим проектом. Резюме в короткій формі повинно повторювати зміст всіх основних розділів проекту. Тут доцільно відобразити основні виграшні моменти проекту. У перших трьох-п'яти абзацах необхідно подати коротку інформацію про того, хто ініціює бізнес, що планується робити, переваги стосовно конкурентів тощо.
В основній частині необхідно охарактеризувати продукцію (послугу) і описати порівняльні переваги щодо виробів конкурентів (дані про них теж повинні бути наведені). У центрі уваги бізнес-плану маркетинговий опис продукції (послуги). Технічні характеристики і цифрові дані доцільно пояснити. У читача повинно скластися чітке уявлення про особливості продукції (послуги).
Оформлення бізнес-плану розпочинається з підготовки титульного листа. Він повинен бути інформативним і виглядати професійно. Титульний лист бізнес-плану — це візуальне звертання від вашого бізнесу. Він створює перше враження, тому повинен бути привабливим і відразу надати таку інформацію: де, коли і хто склав цей документ. Тут же вказується назва проекту, яка коротко і чітко формулюватиме ідею, закладену в бізнес-плані.
На титульному листі обов'язково слід вказати наступне:
- назва проекту (призначення вашого бізнес-плану);
- прізвище, ім'я, по батькові розробників бізнес-плану;
- дата (місяць і рік) складання бізнес-плану.
Друга сторінка плану містить зміст, який відображатиме його структуру. Це зміст розділів чи параграфів плану. У будь-якому варіанті зміст повинен бути чітко позначений, бажано арабськими цифрами.
Бажаємо успіху!

Рекомендуємо використати
наступні ігри та вправи при роботі з учнями над бізнес-планом:
Ігри та вправи вказані відповідно структурі бізнес-плану:
1. Стислий опис проекту (резюме).
2. Опис товару чи послуги:
· характеристика ринків збуту (дослідження ринку: вправа «Принципи створення анкет для дослідження ринку»);
·    характеристика товару чи послуги (гра «Іграшки»: підготовка прототипу продукту та його презентація);
·        призначення та сфера застосування;
·        основні особливості товару;
·        переваги і недоліки товару;
·        аналіз конкурентів.
3. План маркетингу (вправа «Маркетингова стратегія»):
·        схема розповсюдження товару (вправа «Чим я керуюся, купуючи …»);
·        ціноутворення;
·        вибір цільових сегментів ринку та прогноз продажу;
·        методи реалізації та стимулювання продажу (збуту);
·        реклама (вправа «Реклама»).
4. План виробництва продукції (послуги).
5. Організаційний план.
6. Оцінювання можливих ризиків.
7. Фінансовий план (гра «Іграшки»: використання схеми «Прибуток чи збиток»).неділя, 15 вересня 2013 р.

12 вересня у Скадовській гімназії було відкрито клуб підприємництва.
Вітаємо всіх учасників з цією подією. Бажаємо продуктивності в роботі і різних цікавинок.

Вітаємо всіх, хто приєднався до дистанційного курсу «Вивчаємо «Підприємництво 2.0» за програмою Intel «Шлях до успіху».
Бажаємо вам натхнення, сили і цікавої роботи. 

четвер, 12 вересня 2013 р.

 У Цюрупинській гімназії відкрито шкільний клуб підприємництва "ШАНС"

9 вересня 2013 року в Цюрупинській гімназії відбулося урочисте відкриття шкільного клубу підприємництва "ШАНС". На засідання були запрошені гості: підприємці міста - Сікорський Владислав Леонідович, заступник директора ПП "АВТО" з реалізації легкових автомобілів, Тихий Олександр Миколайович, власник мережі магазинів продуктів харчування, Котюк Валерій Володимирович, головний спеціаліст Цюрупинського районого відділу освіти, адміністрація гімназії. 26 учнів гімназії виявили бажання бути членами ШКП-2 "Шанс". На віткритому засіданні було прийнято статут, логотип та обрано президента.

середа, 11 вересня 2013 р.

Відкрито шкільний клуб підприємництва


Нещодавно на базі Новавасилівського НВК Іванівського району було відкрито шкільний клуб підприємництва, на якому було обговорено важливі питання функціонування клубу та ухвалено статут.

понеділок, 9 вересня 2013 р.

Рекомендуємо для використання в клубі

Методична розробка позакласного заходу для учнів основної школи «Прикольна економіка»
 Рольовий підхід до структурування економічних знань не є новим в педагогічній літературі. Методичні аспекти його застосування визначили американські педагоги М.Суітер, Й.Демпсі, М.Петіт, М.Рейсер, значення соціальних ролей у формуванні економічних компетенцій досліджувала російський вчений Т.Терюкова, на застосуванні такого підходу наголошує український дослідник А.Шуканова.
Економічна соціалізація реалізується насамперед шляхом здійснення людиною певних соціальних ролей. Стратегічним результатом їх сформованості, на думку А.Шуканової, має стати досягнення учнями економічної ефективності у процесі виконання соціальних ролей в економічній системі. Необхідність реалізації в освіті цього аспекту знань викликана ринковими перетвореннями в суспільстві, пов’язаними з економізацією соціальних зв’язків [9].
Виконання соціальних роль вимагає певних економічних компетенцій, які, на думку Т.С.Терюкової, визначаються набором теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для входження в економічну систему (той чи інший ринок). Вона пропонує визначати структуру економічних компетенцій в залежності від тієї економічної ролі, яку виконує людина. Наприклад, структура «споживчих компетенцій» відрізняється від структури компетенцій, необхідних інвестору чи платнику податків, хоча при цьому базові економічні компетенції у них будуть однакові. Тобто, у кожному конкретному випадку набір та структура економічних компетенцій буде відрізнятись специфікою економічної ролі, що виконується [7].
 На нашу думку, вчителю доцільно визначити економічну сутність кожної соціальної ролі (її функції), або економічний підхід, що визначає раціональну поведінку людини в цій ролі, та вміння і навички соціальної ролі (економічні компетенції). Реалізація такого підходу у економічному вихованні сприятиме формуванню ядра мотиваційного механізму економічно розумної поведінки людини, економічного мислення.
 Методична розробка позакласного заходу «Прикольна економіка» може стати поштовхом для подальшої роботи вчителя над проблемою формування економічної культури учнів. Пропонований матеріал можна використати для вступного уроку варіативних курсів економічного спрямування в основній школі, як вступний захід циклу позакласних заходів в системі економічного виховання, в тому числі в роботі шкільних клубів підприємництва.
 Застосування інтерактивних аудіовізуальних засобів навчання дозволяє активізувати увагу учнів, зробити складний для них матеріал доступним, уявити образ економічної ролі, відчути важливість зв’язків між різними предметами. Отже, комп’ютер та SMART- технології є важливими інструментами у процесі навчання та виховання, які спонукають вчителя по-новому організувати навчально-виховний процес.
Прикольна економіка
(Інтегрований позакласний захід для учнів основної школи)
Мета проведення:
-                     звернути увагу учнів на існування особливої сфери життя – економічної; визначити основні економічні (соціальні) ролі на економічній «сцені» та їх функції; виокремити актуальні в наш час функції ролей;
-    розвивати логічне мислення учнів;
-   формувати економічний світогляд та культуру;
-   розвивати навички роботи з інтерактивною дошкою.
Хід заходу
Учитель вітає учнів та відкриває файл позакласного заходу (назва та епіграф-мотивація).
Ще Вільям Шекспір визначив життя як театр. Чи є серед присутніх той, хто відважиться заявити, що видатний драматург не знав життя?
Чи доводилось вам грати ролі на сцені? Що потрібно зробити, щоб зіграти роль? (Вивчити певні слова, вдягти театральний костюм, створити образ на сцені)
Ми звикли до того, що ролі грають актори, майже не замислюючись про те, що в нашому повсякденному житті також граємо багато ролей. Які саме?
Тож уявимо економічну «сцену» і запросимо на неї …
 Дія 1. Знайомство.
Отже, на економічну сцену запрошуються:
-    споживач;
-     найманий працівник;
-     підприємець;
-     вкладник;
-    громадянин.
Яка з цих ролей вам знайома? Що ви вже про неї знаєте?
Орієнтовні відповіді:
-     громадянин (ми всі є громадяни України);
-    споживач ( я купую товари особисто для себе);
-    підприємець (мої батьки - підприємці);
-    найманий працівник (з об’яви для тих, хто шукає роботу);
-   вкладник (як зберегти гроші від інфляції? Це питання сімейної наради).
Вправа 1. «Знайди пару»
Знайди відповідність між образом (символом) ролі та її назвою.
Натиснувши на карточку, ми бачимо її зворотну сторону, де зображено образ (символ) ролі або написана її назва. В разі правильного відкриття – пара зникає.
Програмні ресурси для виконання вправи 1: інтерактивний засіб «Pairs» (Знайди пару) колекції «Lesson Activity Toolkit» для інтерактивної дошки Smart Board.
Дія 2. Відповідність.
Економіка являє собою таку сферу життя суспільства, яка охоплює виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ і споживання. Отже, економічне життя занадто складне, тому кожен з нас виконує в ньому не одну роль, а декілька.
Вправа 2. «Повітряні кульки»
Визначте, якій сфері економічного життя відповідає та чи інша роль.
При відповіді на питання діти можуть самостійно вийти до дошки та «лопнути» кульку. Таким чином, перевірити правильність своєї відповіді.
Програмні ресурси для виконання вправи 2: інтерактивний засіб «Balloon pop» (Повітряні кульки) колекції «Lesson Activity Toolkit» для інтерактивної дошки Smart Board.
Дія 3. Уточнення.
 Сучасне життя висуває нові вимоги до кожного з нас. Як ви вважаєте, які риси притаманні сучасній людині? (Професіоналізм, підприємливість, відповідальність, комунікабельність, ініціативність тощо)
Наступна вправа допоможе нам встановити сучасну характерну рису кожної із зазначених ролей.
Вправа 3. «Вибір відповідності»
 Знайди відповідність між характерною рисою ролі та її назвою.
Програмні ресурси для виконання вправи 3: інтерактивний засіб «Keyword match» (Вибір відповідності) колекції «Lesson Activity Toolkit» для інтерактивної дошки Smart Board.
Дія 4. Пояснення.
Вправа 4. «Анаграма»
 Визнач за підказкою основну сучасну функцію економічної (соціальної) ролі шляхом перестановки букв.
 Програмні ресурси для виконання вправи 4: інтерактивний засіб «Anagram» (Анаграма) колекції «Lesson Activity Toolkit» для інтерактивної дошки Smart Board.
 Альтернативою цій вправі може бути вправа «Словниковий ярмарок».
Відповідь на поставлене запитання збирається із літер, які містяться у таблиці та з’являються у верхній частині вікна (одну і ту саму літеру вибрати не можна).
Програмні ресурси для виконання вправи 4: інтерактивний засіб «Word biz» (Словникова ярмарок) колекції «Lesson Activity Toolkit» для інтерактивної дошки Smart Board.
 Як ви вважаєте, чому відбулося наше знайомство з зазначеними ролями?
 Орієнтовні відповіді:
- в майбутньому кожен з нас буде їх грати, а в ролі споживача ми вже виступаємо кожен день;
-  від рівня виконання ролі залежить моє благополуччя, родини, країни;
-  для оволодіння цими ролями необхідні різні знання, отже моє завдання їх отримати.
Далі вчитель наголошує, що особа одночасно виступає в багатьох ролях. Особливо складні ролі вимагають значних зусиль для їх засвоєння. До таких ролей належать професійні ролі. Кожен навчальний предмет може допомогти в пізнанні ролей, тільки слід бути уважним до змісту матеріалу і вміти віднайти те, що потрібно.

Література:
1.Антонов В.А., Леонський В.Д. Інтерактивна дошка SMART та використання її в навчальному процесі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №8.
2.Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Бортников В.І. та ін. Особа і суспільство. – К.: Ірпінь, 1997. – 351 с.
3.Економіка для середньої школи. Навчально-методичний посібник / Йонна Демпсі, Мері Ені Петіт, Мері Лін Рейсер. – Київ: Видавничий дім Амадей, 2001. – 214 с.
4.Журавлев С. Модели не для моделей // Эксперт. – 2008. – №42. – с.38-39.
Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх закладів / І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. За ред. І.Ф.Радіонової. – Камянець-Подільський: Абетка – НОВА, 2005. – 368 с.
5.Офіційний сайт програмного забезпечення для інтерактивної дошки www.smartboard.ru.
6.Терюкова Т.С. Экономические компетенции: сущность, структура и место в системе ключевых компетенций // Экономика в школе. – 2009. №4. – с.42-47
7.Черняк В.З. Экономика: Таблицы и схемы. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 208 с.
8.Шуканова А. Концептуальні підходи до структурування економічних знань у шкільних курсах географії // Географія та основи економіки. – 2008. – №4. – С.2-8.

Автори:
Сисоєнко Наталя Анатоліївна, завідувач науково-методичної лабораторії інформатики КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Філончук Зоя Володимирівна, завідувач науково-методичної лабораторії географії та економіки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
субота, 7 вересня 2013 р.

Клуб розпочав роботу!

Одним із перших на Херсонщині відкрився молодіжний клуб підприємництва на базі Херсонського вищого училища фізичної культури. На засіданні було обговорено чимало важливих питань щодо функціонування клубу в специфічних умовах (часті від’їзди учасників на спортивні змагання) та прийнято Статут.
Бажаємо учасникам у межах клубу здобути багато корисної, важливої інформації, бути активними та ініціативними, а також спортивних перемог!

Народження шкільного клубу підприємництва!

5 вересня 2013 року відбулося перше засідання шкільного клубу підприємництва у Великоолександрівській загальноосвітній школі №1. На цьому засідання шкільні лідери побачили своїх учнів серйозними, ініціативними, з глибокими думками і дорослими пропозиціями. Отже, клуб розпочинає серйозну діяльність, що принесе користь і педагогам, і учням.
Вітаємо вас з початком роботи. Творчості, підприємливості вам всім та ініціативності!


 Вітаємо з відкриттям клубу!


6 вересня 2013 року у Федорівській загальноосвітній школі Білозерського району відбулося перше засідання шкільного клубу підприємництва. Учасників клубу привітало керівництво школи, зокрема заступник директора з виховної роботи Тімченко Олена Вадимівна. Під час роботи було обговорено та прийнято Статут та атрибути клубу, обрано президента. Тож зроблено перший і серйозний крок до діяльності в межах клубу.
Ми щиро вітаємо всіх «федорівців». Нехай розпочата вами робота приносить користь і задоволення!четвер, 5 вересня 2013 р.

 На Херсонщині активно починають відкриватися шкільні клуби підприємництва. 

Дуже вітаємо такі починання!!!!!!


    

Радо ділимося досвідом відкриття такого клубу в Антонівській ЗОШ № 18 Херсонської міської ради. Так 5 вересня 2013 року відбулося урочисте засідання клубу, що передбачало посвяту учнів школи у члени шкільного клубу підприємництва. На цьому засіданні були присутні: директор школи Пригода В.М., який привітав учнів з вступом до клубу та побажав їм цікавої, плідної роботи; приватний підприємець Урсуленко О.А, який поділився власним успішним досвідом ведення підприємницької діяльності; координатори проекту «Шкільна академія підприємництва 2» в Херсонській області Гончаренко Л.А., Філончук З.В., які ознайомили присутніх з особливостями роботи в межах клубу; шкільні лідери (учитель економіки та психолог) Хаврусь І., Альохіна К., які ознайомили учнів з подальшими планами роботи шкільного клубу.


Під час засідання учасники отримали посвідчення члена шкільного клубу підприємництва Антонівської загальноосвітньої школи № 18.

У педагогів і школярів по переду ще багато цікавої, продуктивної роботи, тож бажаємо їм успіхів!