пʼятниця, 29 серпня 2014 р.

Проект триває


28 серпня 2014 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася групова консультація для вчителів біології, учасників українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким тлом» щодо підготовки конспектів уроків, одним із завдань яких є формування ключових компетенцій – підприємливості та ініціативності. Консультацію проводили обласні координатори проекту Катерина Вікторівна Мазаєва та Зоя Володимирівна Філончук.
Учителі розробляють конспекти уроків з тем «Надорганізмові біологічні системи» (тема 8) та «Біологія як основа біотехнології та медицини» (тема 9) навчального предмета «Біологія. 9 клас».
У ході консультації визначено наступність у викладанні програмового матеріалу та застосуванні інтерактивних форм роботи з учнями. Учителі отримали чіткі, конкретні рекомендації щодо подальшої роботи.
У вересні 2014 року відбудеться апробація запропонованих учителями варіантів проведення уроків із зазначених тем.

Координатори проекту Мазаєва К.В., Філончук З.В.

вівторок, 19 серпня 2014 р.

Відбувся семінар


01-02 липня 2014 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбувся обласний науково-практичний семінар з теми «Формування підприємницької компетентності учнів на уроках біології» в рамках українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким тлом». У семінарі взяли участь учителі біології та економіки з загальноосвітніх навчальних закладів Білозерського, Бериславського, Цюрупинського районів, міста Херсона.
Зоя Володимирівна Філончук, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, координатор проекту, розкрила особливості компетентнісного підходу у реалізації завдань Державного стандарту базової та загальної середньої освіти; охарактеризувала вміння працювати в команді як важливу компетенцію вчителів та учнів; представила перспективи реалізації проекту, його місце та роль у формуванні підприємницької компетентності учнів; провела дискусію в групах з проблеми «Що означає бути підприємливим?».

На практичному занятті учителі отримали методичні рекомендації від Катерини Вікторівни Мазаєвої – координатора проекту, завідувача науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я, щодо використання активних методів роботи на уроках біології та методики написання конспекту уроку з біології з підприємницьким тлом.
Завершився семінар проведенням «круглого столу» з проблеми «Формування підприємницької компетентності учнів на уроках біології».

Українсько-польський проект «Уроки з підприємницьким тлом»


Повідомляємо, що для участі в українсько-польському проекті «Уроки з підприємницьким тлом», який буде реалізовано 2014 року за підтримки міністерства закордонних справ Польщі в рамках «Польської допомоги», обрано 18 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
Проект, який координує з українського боку Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а з польського – Осередок розвитку освіти (Варшава), надзвичайно потрібний українській освіті, бо демонструє можливість формувати підприємницьку компетентність серед молоді не тільки на уроках економіки чи основ підприємницьких знань, а й у рамках інших шкільних предметів: української та світової літератури, рідної та іноземної мов, хімії, біології, фізики, інформатики, історії та ін. За результатами роботи учасників цього проекту наприкінці 2014 року побачить світ книжка з методичними рекомендаціями про організацію інтегрованих уроків «із підприємницьким тлом» та взірцевими конспектами таких уроків.
Цей проект є продовженням дворічного українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва», який поширювався на 24 області України і внаслідок якого було створено понад 200 шкільних клубів підприємництва та Інтернет-платформа для їхньої методичної підтримки.
Аргументація нашої участі у цьому проекті
Необхідною умовою економічної соціалізації, що забезпечує входження учнів в економічний простір, є їх підготовка до виконання економічних ролей, в тому числі ролі підприємця. На нашу думку, рольовий підхід сприяє формуванню ядра мотиваційного механізму економічно розумної поведінки людини, її економічного мислення.
Основними методичними прийомами формування підприємницької компетентності під час навчального процесу вважаємо: залучення предметних компетенцій до розвитку підприємливості в учнів; впровадження економічних знань в інші предмети; виокремлення економічної складової в змісті навчальних дисциплін; моделювання ситуацій, наближених до життя; включення учнів в різні види практичної діяльності.
При цьому важливою є не механічна інтеграція знань з різних предметів і тем, а об’єднання їх навколо провідних ідей, головною з яких, на нашу думку, є підготовка учнів до виконання різних економічних ролей, в тому числі ролі підприємця. Такий підхід сприяє формуванню в учнів цілісної економічної картини світу на основі аналітичного розгляду дійсності.
Проте, потребують подальшої методичної розробки умови розвитку в учнів підприємливості та ініціативності як основних рис підприємця під час вивчення дисциплін неекономічного профілю.
Участь у проекті дозволить визначити потенціал різних навчальних предметів у формуванні підприємницької компетентності учнів, знайти сучасні методичні прийоми інтеграції економічних знань в інші шкільні дисципліни; ознайомитися з досвідом колег та представити власні розробки з даної проблеми.

Завідувач науково-методичної лабораторії                               К.В.Мазаєва
Завідувач науково-методичної лабораторії                               З.В.Філончук