четвер, 29 жовтня 2015 р.

Проект «Шкільна академія підприємництва 3» триває: навчання вчителів географії у Херсонській області

23 жовтня 2015 року на базі Скадовського районного методичного кабінету, в рамках міжрайонного семінару, відбулося навчання вчителів географії, які залучені до участі в польсько-українському проекті «Шкільна академія підприємництва 3».
Учасників семінару привітала Наталія Євгенівна Білоус, завідувач Комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет».  Наталія Євгенівна зазначила, що цей проект надзвичайно необхідний українській освіті, оскільки дає можливість формувати підприємницьку компетентність в учнів не тільки на уроках економіки, а й у рамках вивчення інших дисциплін.

Навчання проводила Зоя Володимирівна Філончук, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії географії та економіки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», яка представила наступні питання:
  1. Шкільна академія підприємництва 3: витоки проекту, етапи впровадження, результати та перспективи.
  2. Підприємливість та підприємництво. Підприємницька компетентність як основа конкурентоздатності сучасної особистості.
  3. Розвиток рис підприємливості та ініціативності на уроках географії через активні форми навчання.
    Працюючи в групах, учителі географії здійснили огляд активних методів, придатних до розробки конспектів уроків з підприємницьким тлом; визначили способи формування підприємницького тла уроку географії; ознайомилися з методикою проведення інтерактивної гри «Критерійний покер».
     Зоя Володимирівна Філончук, координатор проекту в Херсонській області, разом з учителями та методистом Комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет» Миколою Миколайовичем Глазуновим, визначили напрями подальшої роботи, а саме – час розробки та впровадження методичних розробок, їх підготовку до публікації.


Проект «Шкільна академія підприємництва 3» триває: навчання вчителів біології у Херсонській області

19-20 жовтня 2015 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради в межах польсько-українського проекту«Шкільна академія підприємництва 3», співфінансованого Програмою польської допомоги з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, відбувся семінар-тренінг з підготовки вчителів біології до впровадження в навчальних закладах області «Уроків з підприємницьким тлом».
Зоя Володимирівна Філончук, обласний координатор проекту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», представила основні етапи польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва», його місце в реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті; ознайомила з метою та завданнями останньої складової проекту – «Шкільна академія підприємництва 3». 
Катерина Вікторівна Мазаєва, викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, завідувач науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», ознайомила учасників семінару з інтерактивними технологіями, методами і формами роботи з учнями; методикою створення конспектів уроків, метою яких є формування ключових компетенцій, визначених Радою Європи з питань освіти.
Учасники тренінгу з’ясували сутність понять «підприємництво» та «підприємливість», «підприємницька компетентність»; визначили, що необхідною складовою у досягненні успіху є оволодіння такими компетенціями, як ініціативність та підприємливість.

Під час практичної частини семінару-тренінгу здійснено підготовку вчителів біології до написання конспектів уроків з підприємницьким тлом.

вівторок, 13 жовтня 2015 р.

Підготовка методистів КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"

З 06 по 08 жовтня 2015 року в межах польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3», співфінансованого Програмою польської допомоги з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, відбувся тренінг з підготовки методистів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» до впровадження в навчальних закладах області публікації «Уроки з підприємницьким тлом».
З вітальним словом до учасників тренінгу звернулася Лідія Слободенюк, проректор з навчально-методичної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
Любов Гончаренко, обласний координатор проекту, кандидат педагогічних наук, доцент представила основні етапи польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва», його місце у реалізації компетентнісного підходу у шкільній освіті; ознайомила з метою та завданнями останньої складової проекту – «Шкільна академія підприємництва 3».
Зоя Філончук, обласний координатор проекту, кандидат педагогічних наук окреслила основні етапи в історії Польщі на шляху до демократії «Польща: шлях у 25 років», зазначивши, що досвід Польщі є важливим для розбудови нової України.

Учасники тренінгу з’ясували сутність понять «підприємництво» та «підприємливість», «підприємницька компетентність»; визначили, що необхідною складовою у досягненні успіху є володіння такими компетенціями як ініціативність та підприємливість. Думки учасників жваво обговорювалися під час дискусії в групах «Що означає бути підприємливим?»
07-08 жовтня тренінг продовжили співробітники Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренери проекту: Ольга Слюсар, методист з географії, і Оксана Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти. Вони презентували навчальний посібник «Уроки з підприємницьким тлом». Ольга Слюсар визначила складові програми підготовки вчителів до написання конспектів уроків з підприємницьким тлом, а також ознайомила із технологіями, методами і формами роботи з учнями; методикою створення конспекту. 
 За участі Оксани Шевченко було здійснено аналіз уроку біології, проведеного Тетяною Мороз, учителем біології Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31; визначені ефективні форми та методи роботи, що формують підприємливість та ініціативність в учнів.
Учасники тренінгу розробили програми підготовки вчителів різних предметів до написання уроків з підприємницьким тлом; визначили, що ефективними формами підготовки вчителів є семінари і тренінги як у курсовий, так і міжкурсовий період. Завершився тренінг проведенням дискусії щодо перспектив імплементації проекту в навчальних закладах Херсонської області.